Socialnämndens protokoll från den 14 december 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 65 - 71
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-12-21
Arkiveras
2021-01-12

Alingsås kommun