Socialnämndens protokoll den 22 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
66-70
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2022-11-23
Arkiveras
2022-12-15

Alingsås kommun