Socialnämndens protokoll den 13 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
71-80
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2023-01-03
Arkiveras
2023-01-25

Alingsås kommun