Socialnämndens protokoll den 1 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
61-64
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2022-11-01
Arkiveras
2022-11-23

Alingsås kommun