Socialnämndens protokoll 24 mars 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§18-19
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-03-30
Arkiveras
2021-04-21

Alingsås kommun