Socialnämndens protokoll 24 januari

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
4-7
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-02-01
Arkiveras
2023-02-23

Alingsås kommun