Socialnämndens protokoll 2024-02-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2024-02-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
4-8
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2024-02-15
Arkiveras
2024-03-08

Alingsås kommun