Socialnämndens protokoll 2023-11-14

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
54-58
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-11-20
Arkiveras
2023-12-12

Alingsås kommun