Socialnämndens protokoll 2023-10-24

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
50-53
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-10-27
Arkiveras
2023-11-20

Alingsås kommun