Socialnämndens protokoll 2023-08-22

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-08-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
41-44
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-08-24

Alingsås kommun