Socialnämndens protokoll 2023-06-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-06-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
38-39
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2023-06-19
Arkiveras
2023-07-11

Alingsås kommun