Socialnämndens protokoll 2023-04-18

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
27-30
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-04-19
Arkiveras
2023-05-11

Alingsås kommun