Socialnämndens protokoll 2023-03-21

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
18-23
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-03-27
Arkiveras
2023-04-18

Alingsås kommun