Socialnämndens protokoll 19 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
45-47
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-09-22
Arkiveras
2023-10-16

Alingsås kommun