1 Driftstörningar

Socialnämndens protokoll 16 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2024-04-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
17-20
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2024-04-19
Arkiveras
2024-05-13

Alingsås kommun