Socialnämndens protokoll 12 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-12-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
59-66
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-12-19
Arkiveras
2024-01-11

Alingsås kommun