Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll den 7 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-07
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 219-221
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-09-09
Arkiveras
2022-10-01

Alingsås kommun