Protokoll Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 12 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
224-225
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2022-10-17
Arkiveras
2022-11-08

Alingsås kommun