Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 3 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-06-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 213-216
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-06

Alingsås kommun