Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-09
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 56-62
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-03-10
Arkiveras
2022-04-01

Alingsås kommun