Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 7 mars 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-07
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
130-131
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-04-20
Arkiveras
2020-05-12

Alingsås kommun