Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 30 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
92-98
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2022-12-11
Arkiveras
2023-01-02

Alingsås kommun