Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-10
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 181 - 183
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-08-11
Arkiveras
2022-09-02

Alingsås kommun