Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 6 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-06
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 85-86
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-04-07
Arkiveras
2022-04-29

Alingsås kommun