Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 4 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-04
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 118-121
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2022-05-10
Arkiveras
2022-06-01

Alingsås kommun