1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 3 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2024-04-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
87
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2024-04-15
Arkiveras
2024-05-07

Alingsås kommun