Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 29 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
246-250
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Gunvi Sultan
Publicerat
2023-12-05
Arkiveras
2023-12-29

Alingsås kommun