Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-11-01

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
242-244
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-11-08
Arkiveras
2023-11-30

Alingsås kommun