Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-08-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-08-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
164-165
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-08-14
Arkiveras
2023-09-05

Alingsås kommun