Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-04-05

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
65-66
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-04-11
Arkiveras
2023-05-03

Alingsås kommun