Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-07
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 106-112
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-04-13
Arkiveras
2021-05-05

Alingsås kommun