1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2 maj 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2024-05-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
111-112
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2024-05-08
Arkiveras
2024-05-30

Alingsås kommun