1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
202
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-10-13
Arkiveras
2023-11-06

Alingsås kommun