1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 1 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-01
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 123-129
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-06-07
Arkiveras
2022-06-30

Alingsås kommun