1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2023-02-08

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
18-20
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2023-02-08
Arkiveras
2023-03-02

Alingsås kommun