1 Driftstörningar

Socialnämndens arbetsutskott den 15 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 331-332
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-10-22
Arkiveras
2020-11-13

Alingsås kommun