Sammhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-10-19

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 206-222
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-10-23
Arkiveras
2020-11-14

Alingsås kommun