Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 december (plan och byggdelen)

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 219-226
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sekreterare
Peter Pors
Publicerat
2021-12-10
Arkiveras
2022-12-01

Alingsås kommun