Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-09 (plan- och byggärenden) protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 216-226
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-11-17
Arkiveras
2020-12-11

Alingsås kommun