Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-14 (plan- och bygglovsärenden)

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 183-195
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-09-21
Arkiveras
2020-10-13

Alingsås kommun