Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 april protokoll (plan och byggdelen)

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
59-69
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2021-04-19
Arkiveras
2021-05-13

Alingsås kommun