Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 27 juli 2020

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla. Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-07-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-07-31
Arkiveras
2020-08-21

Alingsås kommun