Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-09-21

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 190- 195, §§ 197-205
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-09-23
Arkiveras
2020-10-15

Alingsås kommun