Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott 2020-08-17 (tekniska)

§ 176 Renhållningstaxa 2021 § 177 VA-taxa 2021 § 178 Avfallsplan för Göteborgsregionen 2030 § 179 Låst cykelgarage och avgift för tillträde

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 175-180
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Peter Porss
Publicerat
2020-08-27
Arkiveras
2020-09-18

Alingsås kommun