Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-16 protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 223-237
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare
Rebecca Tollemark
Publicerat
2020-11-20
Arkiveras
2020-12-15

Alingsås kommun