Protokoll VONAU 220607

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 49-56
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgförvaltningen
Sekreterare
Hannes Rasper
Publicerat
2022-06-10
Arkiveras
2022-07-02

Alingsås kommun