Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
92-107
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-12-14
Arkiveras
2023-01-05

Alingsås kommun