1 Driftstörningar

Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 9 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-05-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 43-47
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-05-11
Arkiveras
2023-06-02

Alingsås kommun