Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 8 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-06-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 48-52
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-06-12
Arkiveras
2023-07-04

Alingsås kommun