Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 8 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-02-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 8-16
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-02-09
Arkiveras
2024-03-04

Alingsås kommun